logo
border-address-top
Huisartsen Molenstraat
Dr. Kris Vandervoort
Dr. Kim Van Cappellen
Dr. Lore Bens
Dr. Pieter-Jan Van Gestel

Molenstraat 47
2450 Meerhout

Tel: 014/30 05 55
border-address-bottom


Info voor patiënten

Spreekuren:

Omdat vrije spreekuren te lange wachttijden geven, hebben we besloten om volledig volgens afspraak te werken.
 

Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, vandaar dat het af en toe toch nog kan gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

Kom op raadpleging als het enigszins kan . Huisbezoeken zijn voor minder mobile of zwaar zieke mensen.

Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden. Annuleer uw afspraak via het secretariaat (of via de website indien u ze op die manier gemaakt hebt) en dit minstens 24u op voorhand.

Maak één afspraak voor één persoon. Voor meerdere personen maak je meerdere afspraken.

Kom tijdig op afspraak.

Bespreek op de consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen.

Breng steeds uw paspoort of kids-ID mee.

Voorschriften worden tijdens een consultatie bezorgd en kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot de volgende afspraak. Hou er rekening mee dat voorschriften beperkt geldig blijven. 

Huisbezoeken:

Vraag huisbezoeken aan voor 10u30.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien mogelijk om naar de praktijk te komen.

Huisbezoeken worden liefst beperkt en zijn aangewezen indien u zich om medische reden niet kan verplaatsen.

Voor een huisbezoek kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Telefonisch advies / resultaten opvragen / voorschriften

Hevt u voorschriften nodig? Deze worden voorgeschreven tijdens een consult. 

Voor labo-uitslagenen andere info  kan u in de voormiddag met  praktijkassistente Ann telefoneren. Zij verbindt u door met één van de artsen indien nodig.

Beperk de duur van een telefoongesprek met de arts, om de consultatie met andere patiënten niet te verstoren.

Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden.

Secretariaat

Praktijkassistente Ann is elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 12u. U kan bij haar terecht voor het maken van een afspraak (tussen 8u30 en 10u30), afgeven of afhalen van documenten, verwijsbrieven, bloeduitslagen, veranderingen van adres/telefoon enz.

Op vrijdagvoormiddag kan u terecht bij Charlotte of Katrien, onze praktijkverpleegkundigen. 

 

Info voor correcte aangifte arbeidsongeschiktheid

Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Zorg ervoor dat je steeds een blanco getuigschrift in huis hebt en neem dat mee naar de huisarts. Het getuigschrift moet binnen een bepaalde termijn worden bezorgd. Namelijk 14 kalenderdagen voor arbeiders en  28 kalenderdagen voor bedienden. Verlengingen binnen de 48 uur

  • Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
  • Het tweede luik moet je arts volledig invullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en ondertekenen.
  • Stuur het formulier gefrankeerd en onder gesloten omslag (met vermelding 'Aangifte arbeidsongeschiktheid') naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds (op je gele klever staat bij welk ziekenfonds je aangesloten bent). De poststempel geldt als datum van aangifte. Het ingevulde attest kun je ook afgeven aan de adviserend geneesheer tegen ontvangstbewijs.

Het globaal medisch dossier

Indien u dit wenst kan de arts (jaarlijks) tijdens een consultatie een globaal medisch dossier(GMD) aanmaken.

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts in zijn/haar kabinet. 
Tot 1 euro voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
Tot 4 euro voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het
persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

In een digitaal of electronisch medisch dossier (EMD) bewaart je huisarts op een veilige manier je medische gegevens, welke nodig zijn  voor een goede medische zorg.

Waaruit bestaat uw medisch dossier?

-Administratieve en sociale gegevens

-Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis

-Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

-Gegevens over de gevolgde behandelingen

-Gegevens over genomen medicatie

-Uw akkoord tot het beheren van het GMD door de huisarts 

Door al deze gegevens heeft uw huisarts (en zijn collega's in de groepspraktijk) een beter idee over uw gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden en een optimale zorg nagestreefd. 

Deze informatie kan ook vlotter gedeeld worden tussen de zorgverleners die je behandelen. Daarvoor hebben we echter je toestemming nodig. Je kan aan de arts vragen om dit te registreren of je kan dit zelf doen via de ehealth-concent  op de website www.patientconcent.be

Er wordt ook gewerkt met electronische getuigschriften. U betaalt het bedrag voor de consultatie aan de huisarts en ontvangt een betalingsbewijs indien gewenst. Het getuigschrift zelf komt automatisch bij uw ziekenfonds terecht dewelke het bedrag van terugbetaling op uw rekening stort.  Folders met info hierover vind u in onze praktijk.

 

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax

>